LAVBLOKKA
 

 

Avdeling Lavblokka gir dagtilbud til 15 brukere. Brukernes funksjonsnivå, opplærings – og stimuleringsbehov er ulikt. Den enkelte bruker har derfor behov for et individuelt og fleksibelt dagtilbud som utfordrer funksjonsnedsettelsen, slik at kommunikasjonen og samspillsferdighetene styrkes. Vi er opptatt av å tilrettelegge for en aktiv dag hvor den enkelte bruker gis mulighet for utvikling og vekst. Vi skal gi rom for opplevelser, kreativitet og interaksjonen mellom oss som medmennesker skal være levende.

Avdeling Lavblokka har 16 ansatte. Avdelingen har et eklektisk fagsyn og team er tverrfaglig sammensatt.