AVDELING ANNEKS

Avdeling Anneks er et nybygg som ble tatt i bruk i april 2015. Bygningen er godt tilrettelagt for mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker, det er blant annet takheiser i de fleste rom.                                 Det er 4 grupper fordelt på to etasjer.                                                                                                                         Personalgruppen innehar tverrfaglig kompetanse som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleier i vernepleie, helsefagarbeider samt berøringsterapeut. Med utgangspunkt i hver enkelt brukers interesser og behov skal forholdene legges til rette for et godt og variert tilbud. Hovedmålet er å utvikle og vedlikeholde brukernes kompetanse på ulike felt.

Vi benytter flere former for kommunikasjon, blant annet verbal tale, tegn til tale, konkreter, bilder og taktil kommunikasjon. Vi anser verbalspråk, gester, visuelle tegn, taktile tegn, bevegelse, rytme, lyd, pust, mimikk og emosjonelle uttrykk som likeverdige kommunikasjonsformer. Nærhet, kontakt og samspill er viktige faktorer i all kommunikasjon samt i rutiner og aktiviteter.

Avdelingen har sanserom, sansevegg, ballbasseng, treningsrom og rom til taktil stimulering.