avdelinger

LINDEGÅRD

Avdeling Lindegård har tilhold i hovedhuset til Nordre Åsen gård som er bygget i 1850.  De fleste av brukerne har ett eller flere tilleggshandicap til sin utviklingshemming, og det er stor forskjell på funksjonsnivå og bistandsbehov. De fleste har verbalt språk, men noen av brukerne har pictogram og tegn til tale som hjelpemiddel til kommunikasjon Huset er tilrettelagt for brukergruppen. 

Lindegård er en aktivitets- og treningsavdeling og gir tilbud til brukere som er utviklingshemmet og har forskjellige bistandsbehov.  Avdelingen består av tre grupper.  

Personalgruppen på Lindegård innehar tverrfaglig kompetanse, de fleste med tre-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. 

Det utarbeides skriftlig målsetting for hver enkelt bruker og vektlegges spesielt vedlikehold av ferdigheter. 

Hovedmål for virksomheten er nedfelt i følgende arbeidsmål

 • Etablering av trygghet og respekt for hverandres egenart
 • Tilrettelegge for opplæring og mest mulig selvstendighet i aktivitetene
 • Vedlikehold av fysisk funksjon i form av vannaktivitet, rideterapi, gymnastikkgrupper, turer og individuelle treningsprogram.
 • Utvikle og vedlikeholde sosiale ferdigheter
 • Legge til rette for optimal kommunikasjon ved hjelp av bilder, pictogrammer, tegn og data
 • Ivareta trivsel og individuell livskvalitet

Avdelingen drifter dagsentrets butikk, og er hovedprodusent for varene som selges. Det arbeides med formingsaktiviteter, lysdypping, opptenningsruller, papir, kløyving av ved og arbeid med symaskin. 

Vi har også ansvar for papirverkstedet og lysdypperiet.

avdelinger

AVDELING HOVEDHUS

 

Avdelingen er en enhet med mennesker med utviklingshemning, samt andre funksjonsnedsettelser og epilepsi. De fleste av brukerne er rullestolbrukere, og flere kjører rullestolen selvstendig. Brukerne kommuniserer ved hjelp av tegn, kroppsspråk, egne lyder og verbal kommunikasjon. I tillegg benytter enkelte av brukerne rolltalk som kommunikasjonshjelpemiddel. Personalet kommuniserer med enkel verbal tale, understøttet med konkreter, bilder, tegn til tale og bekreftelse av brukernes egne tegn og lyder.

Personalgruppa innehar en tverrfaglig kompetanse med vernepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, sykepleier, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut. Avdelingen jobber etter prinsippene om målrettet miljøarbeid. Dette er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører, og en metode for å nå disse målene. Hver enkelt brukers ønsker og behov defineres i samarbeid med tjenestemottaker, pårørende og andre nærpersoner. Avdelingen har fokus på opplæring, stimulering og aktivisering, og legger forholdene til rette for et godt og variert tilbud. Trivsel og gode opplevelser er et sentralt og overordnet mål for all virksomhet i avdelingen. 

Hovedmålene er å utvikle og vedlikeholde brukernes ferdigheter i forhold til:

- kommunikasjon

- fysisk aktivitet

- dagliglivets gjøremål (ADL)

- sansestimulering

- samspill med hverandre og personalet

Aktiviteter avdelingen kan tilby er bl.a. bading (i oppvarmet basseng), individuelle treningsprogram, ulike kommunikasjonsspill, aktiviteter med bryterstyring, aktivitet i sanserommet, sykling, lysstøping, sang og musikk (individuelt og i grupper), taktilstimulering (utført av berøringspedagoger) og turer. Det legges også opp til gruppeaktiviteter om brukerne profiterer på dette.  

avdelinger

LAVBLOKKA

Visjon:

Alle mennesker har mulighet for utvikling og vekst, samt behov for opplevelse og det å være i samspill med andre.

Gjennom et trygt samspill synliggjøres relasjoner, kompetanse og kommunikasjon.

 

Målsetting

Målet for avdelingen er å gi et tilrettelagt tilbud ut i fra den enkelte brukers forutsetninger, bygget på deres egne interesser, erfaringer og kompetanse.

 

Overordnet mål for all aktivitet er;

Kommunikasjon og samspill.

Avdelingen har som mål å vedlikeholde og utvikle brukernes ferdigheter i kommunikasjon og samspill med hverandre og med personalet. I tillegg legger vi vekt på å gi brukerne et variert og tilrettelagt tilbud med tanke på fysisk aktivitet, kognisjon og sansestimulering.

 

Presentasjon av brukere og faglig ståsted

Brukernes funksjonsnivå, opplærings - og stimuleringsbehov er ulikt. Den enkelte bruker har derfor behov for et individuelt og fleksibelt dagtilbud som utfordrer dem, slik at kommunikasjon, samspillsferdigheter og egen mestring styrkes.

Dagsentertilbudet skal oppleves trygt og forutsigbart, samtidig som det skal gi rom for opplevelse, undring og nysgjerrighet i samspillet mellom oss og omverden.

Avdelingen har aktiviteter som; ride terapi, vannaktivitet, musikk og kultur internt og eksternt, kreativitet og formsans, matlaging i avdeling og utekjøkken, friluftsliv, fysisk aktivitet og trening i gymsal, kommunikasjonsopplæring og data. Avdelingens brukere har ansvar for arrangering av bingo, diskotek og vaffel servering som felles trivselstiltak for alle.

Avdelingen har et eklektisk fagsyn og et tverrfaglig sammensatt team.

produkter

OPPTENNINGSRULLER

IMG_1413.JPG

 

Med disse opptenningsrullene får du lett fyr på peisen, de lukter ikke og er dessuten dekorative. Tre goder i ett produkt! 

Våre brukere ruller avispapir i små ruller som knytes sammen og deretter dyppes i smeltet resirkulert stearin. Når de har tørket pakker vi de i praktiske pakninger. Flott å ha i en glasskolbe ved siden av vedstabelen. Super vertinnegave til hytteturen, og fine å ha med i sekken til bålkosen på tur. En nødvendig artikkel for mange! Dette er nok vårt beste produkt og kan varmt anbefales. De kan kjøpes i pakker med 5 ruller for kr. 5,00 eller i poser med 100 ruller for kr. 50,00.

Ta kontakt med oss på rrd@rrd.no hvis du ønsker å kjøpe.

Vi trenger lysstumper for denne produksjonen. Ta kontakt hvis du har.

produkter

PAPIR

Våre papirprodukter er svært populære. Vi lager dette av resirkulert papir, noe som gir det en nydelig struktur.  Dette blir til gavekort, julekort og for eksempel bordkort.  Eller vi selger papiret som det er. 

Her kan du bestille kort, hvis du har spesielle ønsker. Ta kontakt!

Prisen varierer, men du får mye for 100 kroner!

produkter

VED

slowdesignstudio_ved.jpg

VEDPRODUKSJON

Vi kløyver og selger ved i sekker fra vår butikk.

Veden er av bjørk, men vi har også blandingsved  (bl.a. gran og osp) 

 • Veden selges i sekker à 40 liter.

 • Bjørkeved: kr 45,- pr. sekk

 • Blandingsved: kr 40,- pr. sekk

 • Kapp: kr 30,- pr. sekk

 • Opptenningsved: kr 30,- pr. sekk

 • Utkjøring: kr 100,-

Vi er utsolgt for ved for sesongen. Ved vil komme for salg igjen høsten 2019.

 

produkter

STEARINLYS

Våre brukere lager hånddyppede stearinlys i mange fine farger. Dette er en viktig arbeidsoppgave som også kan utføres ved hjelp av bryterutstyr.  Lysene brenner lenge og renner overhodet ikke.  Et koselig håndlaget produkt som både er meningsfullt å kjøpe og bruke.

Disse gjør virkelig høsten litt lysere og er en flott gave til venner og bekjente.

Pris for to lys er kun kr. 20,00.

 

SEND FORESPØRSEL

avdelinger

ÅSEN

Avdeling Åsen er en avdeling for brukere med ulike diagnoser innen autismespekteret. Alle brukere har planer som er individuelt tilpasset ut i fra brukerens egne interesser, ønsker, behov og forutsetninger. Avdelingen har fokus på utvikling av kommunikative ferdigheter samt bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Vi har også fokus på fysisk aktivitet, sosial samhandling samt forebygging og alternative løsninger til bruk av tvang og makt. 

Avdelingen tilbyr et bredt spekter av aktiviteter; svømming, terapiridning, matlaging, produksjonsaktiviteter (bl.a. lage papir, såpe, lys og kløyve ved), turer - både enkeltvis og i grupper, ADL-trening, individuelle gymprogram, sansestimulering, særtreningsprogrammer, samlingsstunder m.m. Alle brukere har sine egne rom hvor de både utfører aktiviteter, samt har mulighet til å trekke seg tilbake hvis det skulle være behov.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og de fleste innehar 3-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.

avdelinger

ANNEKS

Avdeling Anneks er en avdeling for mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker som fysisk funksjonstap, sansetap og epilepsi. Alle brukerne er rullestolbrukere. Avdelingen holder til i en ny bygning som er godt tilrettelagt for mennesker med store funksjonstap, det er blant annet takheis i de fleste rom. Brukerne er organisert i fire grupper fordelt på to etasjer.

Personalgruppa innehar tverrfaglig kompetanse som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleier i vernepleie, hjelpepleier, helsefagarbeider, sosiolog, miljøarbeider, klinisk ernæringsfysiolog samt berøringsterapeut. Avdelingen har en eklektisk fagtilnærming. Hver enkelt brukers ønsker og behov defineres i samarbeid med tjenestemottaker og pårørende.

Avdelingen har fokus på opplæring, stimulering og aktivisering. Vi legger forholdene til rette for at brukerne skal få et godt og variert tilbud. Hovedmålet er å utvikle og vedlikeholde brukernes kompetanse på ulike felt, spesielt innenfor kommunikasjon, samspill og fysisk aktivitet.

Brukerne kommuniserer ved hjelp av tegn, kroppsspråk, egne lyder og mimikk. Personalet kommuniserer med enkel verbal tale, understøttet med konkreter, bilder, tegn til tale og bekreftelse av brukernes egne tegn og lyder. Avdelingen benytter også taktil kommunikasjon.

Nærhet, kontakt og samspill er viktige faktorer i alle rutiner og aktiviteter. Vi har mye fokus på opplevelser og det å dele opplevelser. Trivsel og gode opplevelser er et sentralt og overordnet mål for all virksomhet i avdelingen.

Brukerne har individuelle treningsprogram for fysisk aktivitet og sansestimulering. Avdelingen har sanserom, sansevegg, ballbasseng, treningsrom og rom til taktil stimulering. I tillegg har flere brukere et eksternt tilbud om vannaktivitet i oppvarmet basseng.