avdelinger

ANNEKS

Avdeling Anneks er en avdeling for mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker som fysisk funksjonstap, sansetap og epilepsi. Alle brukerne er rullestolbrukere. Avdelingen holder til i en ny bygning som er godt tilrettelagt for mennesker med store funksjonstap, det er blant annet takheis i de fleste rom. Brukerne er organisert i fire grupper fordelt på to etasjer.

Personalgruppa innehar tverrfaglig kompetanse som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleier i vernepleie, hjelpepleier, helsefagarbeider, sosiolog, miljøarbeider, klinisk ernæringsfysiolog samt berøringsterapeut. Avdelingen har en eklektisk fagtilnærming. Hver enkelt brukers ønsker og behov defineres i samarbeid med tjenestemottaker og pårørende.

Avdelingen har fokus på opplæring, stimulering og aktivisering. Vi legger forholdene til rette for at brukerne skal få et godt og variert tilbud. Hovedmålet er å utvikle og vedlikeholde brukernes kompetanse på ulike felt, spesielt innenfor kommunikasjon, samspill og fysisk aktivitet.

Brukerne kommuniserer ved hjelp av tegn, kroppsspråk, egne lyder og mimikk. Personalet kommuniserer med enkel verbal tale, understøttet med konkreter, bilder, tegn til tale og bekreftelse av brukernes egne tegn og lyder. Avdelingen benytter også taktil kommunikasjon.

Nærhet, kontakt og samspill er viktige faktorer i alle rutiner og aktiviteter. Vi har mye fokus på opplevelser og det å dele opplevelser. Trivsel og gode opplevelser er et sentralt og overordnet mål for all virksomhet i avdelingen.

Brukerne har individuelle treningsprogram for fysisk aktivitet og sansestimulering. Avdelingen har sanserom, sansevegg, ballbasseng, treningsrom og rom til taktil stimulering. I tillegg har flere brukere et eksternt tilbud om vannaktivitet i oppvarmet basseng.