DEN GODE HVERDAGEN

LÆRING UTVIKLING OG VEKST

Vårt tilbud går til mennesker med utviklingshemning og med ulike bistandsbehov.  Avdelingene på Ragna Ringdal er organisert og tilpasset ulike funksjonsnivåer. Det utarbeides konkrete målsettinger for den enkelte bruker. 

PRODUKSJON

Vi tror det er viktig for alle å føle seg nyttige. Derfor søker vi å tilrettelegge for at alle i mer eller mindre grad skal kunne gjøre meningsfullt arbeid. Det kan være i form av vedproduksjon, lysstøpning, såpekoking, papirlaging , strikking, eller produksjon av tennruller.  Vi selger det som produseres i vår butikk som du kan lese mer om her. 

AKTIVITETSTILBUD

På Ragna Ringdal foregår det mange aktiviteter, mye av det foregår parallellt og etter behov og evne.  Opplæring i dagliglivets ferdigheter pågår hele tiden, gjennom de ulike aktivitetene. Gjennom kommunikasjonstrening, læring av sosiale ferdigheter, enkelt arbeid, fysisk aktivitet og musikk.

Vi tror at glede trivsel og humor er viktig for både læring og mestring som igjen gir livskvalitet. 

TERAPIRIDNING
For de som er i stand til å gjennomføre det tilbyr vi terapiridning.  Terapiridning er flott trening som er særlig gunstig for å styrke balanse, muskulatur og koordinasjon. Hestens bevegelser og måten man sitter på den mens den beveger seg løser opp i spenninger og kan redusere spasmer i muskulaturen.*   Det gir gode naturopplevelser og for mange er kontakten med hestene også veldig viktig. 

(*Kilde: Norsk Helseinformatikk www.nhi.no)

VANNAKTIVITETER
I oppvarmede basseng driver vi ulike former for vannterapi. Det kan være alt fra ulike leker til hard fysisk trening. Individuelle program er tilpasset den enkelte. Bassengtrening kan være en god måte å trene opp ulike muskelgrupper på. Godt temperert vann kan også virke beroligende og smertelindrende.

UT PÅ TUR
Med dagsenterets egne busser drar vi ofte på tur ut i naturen, enten det er ut i marka eller til sjøen. Flotte naturoppIevelser og sosialt samspill, som for eksempel matlaging rundt leirbålet gir gode opplevelser.

MUSIKK
Gjennom ulike musikktilbud fremmer vi trygghet, tilhørighet, glede og trivsel. Musikken kan brukes som et medium for samhandling, kommunikasjon og utvikling. Våre brukere kan delta aktivt i produksjon av musikk, sang og dans, eller ved å lytte til musikk. 

SANSESTIMULERING
Vi har flere sanserom som er ustyrt med lys, lyd og sensoriske effekter.  Sanselige opplevelser knyttes opp mot ulike tilstander. I en tilstand kan man være aktivt søkende og nysgjerrig og selv oppsøke inntrykk og opplevelser. I den mer passiv tilstand tar man imot sanseopplevelsene med avslapning og avspenning som formål. (kilde norskesanserom.no) Vi har også en stor utendørs sansehage.

 

Brukerundersøkelse 2016


Nå er resultatene fra brukerundersøkelsen klar. Det var 72 respondenter og vi er glade for at så mange tok seg tid til å svare på denne. Vi er veldig fornøyd med resultatene men ønsker som alltid å bli enda bedre og det er det arbeidet som vil være i fokus fremover.