JOBBE PÅ RAGNA RINGDALS DAGSENTER?

Å være ansatt hos oss er svært givende men kan også være utfordrende både psykisk og fysisk. Vi legger stor vekt på å ansette kvalifisert personale. Riktig opplæring og oppfølging av personale i forhold til den enkelte bruker er alltid i fokus hos oss. Faglig oppdatering og kompetansebygging så vel gjennom interne opplegg som eksterne tilstrebes. Tilgang på hjelpemidler for å tilrettelegge arbeidsmiljøet så godt som mulig vurderes kontinuerlig.                  

Et godt arbeidsmiljø står i fokus til enhver tid.

Ansettelse hos oss krever godkjent politiattest. 

Ledige stillinger lyses ut på www.nav.no

Er du interessert i å være tilkallingsvikar eller å jobbe i kortere vikariater?
Send oss din søknad og Cv på rrd@rrd.no. Du legges da inn i vår vikarpool. Aktuelle kandidater blir kontaktet når behovet oppstår.

 

AndrèBjerke_RagnaRingdal.jpg