AVDELING LINDEGÅRD

 

Avdeling Lindegård har tilhold i hovedhuset til Nordre Åsen gård som er bygget i 1850.  De fleste av brukerne har ett eller flere tilleggshandicap til sin utviklingshemming, og det er stor forskjell på funksjonsnivå og bistandsbehov. De fleste har verbalt språk, men noen av brukerne har pictogram og tegn til tale som hjelpemiddel til kommunikasjon Huset er tilrettelagt for brukergruppen. 

Lindegård er en aktivitets- og treningsavdeling og gir tilbud til brukere som er utviklingshemmet og har forskjellige bistandsbehov.  Avdelingen består av tre grupper.  

Personalgruppen på Lindegård innehar tverrfaglig kompetanse, de fleste med tre-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning. 

Det utarbeides skriftlig målsetting for hver enkelt bruker og vektlegges spesielt vedlikehold av ferdigheter. 

Hovedmål for virksomheten er nedfelt i følgende arbeidsmål

  • Etablering av trygghet og respekt for hverandres egenart
  • Tilrettelegge for opplæring og mest mulig selvstendighet i aktivitetene
  • Vedlikehold av fysisk funksjon i form av vannaktivitet, rideterapi, gymnastikkgrupper, turer og individuelle treningsprogram.
  • Utvikle og vedlikeholde sosiale ferdigheter
  • Legge til rette for optimal kommunikasjon ved hjelp av bilder, pictogrammer, tegn og data
  • Ivareta trivsel og individuell livskvalitet

Avdelingen er hovedprodusent for varer til dagsenterets butikk og arbeider med formingsaktiviteter, lysdypping, lager opptenningsruller og papir, kløyver ved og arbeider med strikke- og symaskin. 

Vi har også ansvar for papirverkstedet og lysdypperiet.

Det tilbys også andre aktiviteter, deriblant vannaktiviteter, rideterapi, hvile og aktiviteter i sanserom samt dagsturer.