HVORDAN FÅ PLASS VED RAGNA RINGDALS DAGSENTER

I Oslo er det fritt brukervalg for dagsentertilbud. Dette betyr at mennesker med utviklingshemning, som har behov for et dagtilbud, fritt kan velge mellom de dagtilbud som Oslo gir.  Bostedsbydelen skal fatte et vedtak om dagsenterplass, men det er opp til den utviklingshemmede selv å bestemme om han/hun ønsker en plass på et kommunalt eller et av de private/ideelle dagsentra, for eksempel Ragna Ringdals Dagsenter. 

Ragna Ringdals Dagsenter er tildelt konsesjon i Oslo for å gi mennesker med utviklingshemning dagtilbud. Konsesjonen gjelder fram til 31. mars 2021. Vi har også mulighet til å gi tilbud til personer som bor utenfor Oslos grenser. 

Oslo kommune har fastsatt en ensartet pris for alle tilbydere sett i forhold til den bemanningen hver enkelt person har behov for. 

Ragna Ringdals Dagsenter har over 60 års erfaring, fine tilrettelagte lokaler, godt utdannede og kvalifiserte ansatte som brenner for tjenesten de yter. 

Alle som ønsker et dagtilbud ved Ragna Ringdals Dagsenter er velkomne til å ta kontakt med oss for å høre mer om oss, evt. avtale et besøk. 

Alle må også henvende seg til bostedsbydelen, som fatter vedtak om dagsenterplass. Bydelen og dagsenter lager deretter en kontrakt hvor tilbud, pris etc. er nedtegnet. 

Vi gjør oppmerksom på at vi på noen avdelinger nå har ventelister.

«Mennesker med utviklingshemning har rett til et selvstendig og aktivt liv og en meningsfylt tilværelse. De skal være en del av samfunnet sammen med andre.»
— Jens Stoltenberg, 2013