AVDELING ÅSEN

 

Avdeling Åsen er en avdeling for brukere med ulike diagnoser innen autismespekteret. Alle brukere har planer som er individuelt tilpasset ut i fra brukerens egne interesser, ønsker, behov og forutsetninger. Avdelingen har fokus på utvikling av kommunikative ferdigheter samt bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Vi har også fokus på fysisk aktivitet, sosial samhandling samt forebygging og alternative løsninger til bruk av tvang og makt. 

Avdelingen tilbyr et bredt spekter av aktiviteter; svømming, terapiridning, matlaging, produksjonsaktiviteter (bl.a. lage papir, såpe, lys og kløyve ved), turer - både enkeltvis og i grupper, ADL-trening, individuelle gymprogram, sansestimulering, særtreningsprogrammer, samlingsstunder m.m. Alle brukere har sine egne rom hvor de både utfører aktiviteter, samt har mulighet til å trekke seg tilbake hvis det skulle være behov.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og de fleste innehar 3-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning.