RAGNA RINGDALS DAGSENTER

ET RESSURSSENTER SOM GIR TILBUD TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING


Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter ble opprettet i 1953 som det første i sitt slag i Skandinavia. Vi ble dermed et forbilde for andre dagsentre i inn og utland.  Dagsenteret er i dag en ideell stiftelse som er utgått fra Støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo. Etter vedtektene er formålet med stiftelsen å gi dagaktivitetstilbud til personer med psykisk utviklingshemning eller drifte annen virksomhet som er beslektet med dette formålet. 

VÅR VISJON   

DEN GODE HVERDAGEN
*LÆRING , UTVIKLING OG VEKST
*LEK, OMSORG OG OPPLEVELSER.

Det er som kjent hverdager det er flest av i livet og vår ambisjon er å legge til rette for at disse skal bli så gode som mulig. Både for våre brukere, pårørende, ansatte og andre vi omgås i hverdagen. 
Alle mennesker trenger å utfordres og få kjenne på gleden av å mestre. Vi legger til rette for  læring, utvikling og vekst.  Lek,  god omsorg og fine opplevelser bidrar også til gode hverdager på Ragna Ringdals Dagsenter.

lek_rrd_slowdesignstudio.jpg

Ikke minst er vi stolte av at mange av våre brukere også produserer flotte og nyttige produkter som vi selger i vår butikk. Meningsfullt arbeid og reelle resultater av det man lager bidrar også til gode hverdager.

 

BRUKERNE PÅ RAGNA RINGDALS DAGSENTER

De som har fått tilbud ved dagsenteret har ofte store utviklingshemninger. Dagsenteret legger vekt på utvikling av metodikk og gode aktiviteter i forhold til denne brukergruppen. For å gi våre brukere bedret livskvalitet står kommunikasjonsopplæring, fysisk aktivitet og reduksjon av uønsket atferd sentralt i vårt arbeid. 

Læring_RRD_SlowDesignStudio.jpg

Etablering av gode aktivitetstilbud til våre brukergrupper medfører store faglige utfordringer for de ansatte, og er svært kostnadsintensivt. De fleste brukerne krever 1: 1 bemanning i de fleste aktiviteter. Flere brukere har vedtak etter Helse- og omsorgsloven kap.9; bruk av tvang og makt.

 

AKTIVITETER

Virksomheten satser på et høyt faglig kvalitativt nivå på aktivitetene, og gir eksterne tilbud som vannaktiviteter og rideterapi. I tillegg til faste opplegg og aktiviteter tilrettelagt for hver enkelt, har virksomheten etablert flere fellesaktiviteter som er tilgjengelig for brukerne fra alle avdelinger. Aktivitetene er tilrettelagt på en slik måte at de fleste brukerne kan nyttiggjøre seg av dem. 

De fleste aktiviteter ”skreddersys” for den enkelte bruker, og utføres i regi av den enkelte avdeling. Våre avdelinger dokumenterer tilbudene gjennom arbeidsmål, individuelle målsettinger og årsrapporter på en grundig og oversiktlig måte til oppdragsgiver.

opplevelser_rrd_slowdesign.jpg
 
I 1953 skrev Inger Hagerup «Våre små søsken», diktet som begynner med «Vi har en liten søster. Vi har en liten bror...», som omhandler vårt forhold til psykisk utviklingshemmede. Diktet var et bestilligsverk til åpningen av Ragna Ringdals Dagsenter. Forfatteren lå tre døgn til sengs da hun skrev diktet. Wenche Foss, som selv fikk et barn med Downs syndrom, inspirerte Tore Magnus Pettersson til å sette musikk til diktet.

I 1953 skrev Inger Hagerup «Våre små søsken», diktet som begynner med «Vi har en liten søster. Vi har en liten bror...», som omhandler vårt forhold til psykisk utviklingshemmede. Diktet var et bestilligsverk til åpningen av Ragna Ringdals Dagsenter. Forfatteren lå tre døgn til sengs da hun skrev diktet. Wenche Foss, som selv fikk et barn med Downs syndrom, inspirerte Tore Magnus Pettersson til å sette musikk til diktet.

RRD_Hverdag


ARBEIDSMÅL

Dagsenteret vurderer den enkeltes behov for aktivisering/ trening i forhold til kommunikative ferdigheter, sosiale ferdigheter og dagliglivets ferdigheter. Videre vurderer dagsenteret den enkeltes behov for fysisk aktivitet. 

På grunnlag av disse vurderingene utformes konkrete målsettinger for den enkelte bruker, og aktivitets- treningsopplegg utføres med utgangspunkt i disse målsettingene.

RagnaRingdalsDagsenter_SlowDesignStudio.jpg

GENERELT OM VIRKSOMHETEN

Styret for Stiftelsen Ragna Ringdals dagsenter har arbeidsgiveransvar og er ansvarlig for driften. 

Dagsenteret ledes av daglig leder. Stedfortreder for daglig leder er assisterende daglig leder. Dagsentervirksomheten er fordelt på 5 avdelinger med hver sin avdelingsleder som har delegert arbeidsgiveransvar. 

Dagsenteret skal være en arbeidsplass hvor de ansatte blir stimulert til faglig og menneskelig vekst, medansvar og maksimal utnyttelse av sine kunnskaper. 

SRRD er medlem i hovedorganisasjonen Virke, og følger overenskomster mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene. 

omsorg_rrd_slowdesignstudio.jpg


SRRD har aksjemajoritet i Nordpolen Industrier a.s. som er en produksjonsavdeling hvor det legges vekt på arbeidstrening i form av lettere montering / pakkearbeid. 

For øvrig tilstrebes et godt samarbeide med pårørende, boliger, bydeler, andre dagsentra, skoleetaten samt andre aktuelle partnere det er naturlig å utveksle erfaringer med.

Ragna Ringdals Dagsenter selger plasser til Oslo kommune, og har avtaler med alle bydelene i Oslo om kjøp av plasser. 

Stiftelsen driver også barnehagen Ragnas hage. Barnehagen finansieres gjennom kommunalt rammetilskudd og foreldrebetaling etter gjeldende lovverk.

JOBBE HOS OSS

Har du lyst til å jobbe på Ragna Ringdals Dagsenter? Ved å klikke her kan du lese mer om det. 

ANDRE LINKER

Ragna Ringdals Dagsenters historie går tilbake til 1950 årene, men for de historieinteresserte finnes det nedtegnelser om området hvor Ragna Ringdals Dagsenter har sin beliggenhet helt tilbake til 1320 talllet. Dersom du er interessert kan du lese mer om vår historie her.

vekst_rrd_slowdesignstudio.jpg

 

Våre små søsken

Vi har en liten søster
vi har en liten bror
som er litt annerledes
enn andre barn på jord.

De kom til denne verden,
det vanskelige sted,
med mindre håndbagasje
enn vi er utstyrt med.

Vi voksne er så store
i gjerning og i ord.
Vår lille bror og søster
blir aldri riktig stor.

Vi har vår eng og åker.
Vi har vårt kjøpmannskap.
Og vi beregner livet
i vinning eller tap.

Det er så lett å skubbe
de små og svake vekk
og la dem stå tilbake
med hjelpeløse trekk.

Det er så lett å glemme:
Når siste båt skal gå
må alle passasjerer
la all bagasjen stå.

Da blir det kanskje lettest
for disse små, fordi
de bare har et hjerte
med sorg og glede i.

Og gleden er så deilig
Men sorgen er så trist.
Det har vår lille søster
og bror bestandig visst.

Så la oss gi dem gleden
til de skal gå ombord
med sine barnehjerter,
vår søster og vår bror.