VÅRE AVDELINGER

Ragna Ringdals Dagsenter består av fem avdelinger. 

 

Avdelingene er delt inn og tilrettelagt etter våre brukeres behov.

Åsen er en avdeling for brukere med ulike diagnoser innen autismespekteret.

Anneks er en avdeling for mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker som fysisk funksjonstap, sansetap og epilepsi.

Lindegård er en aktivitets- og treningsavdeling og gir tilbud til brukere som er utviklingshemmet og har forskjellige bistandsbehov.

Hovedhus er en avdelingen for mennesker med utviklingshemning samt funksjonsvansker som sansetap, fysisk funksjonstap og epilepsi.

Lavblokka er en avdeling som gir den enkelte bruker et individuelt og fleksibelt dagtilbud som utfordrer funksjonsnedsettelsen, slik at kommunikasjonen og samspillsferdighetene styrkes

 

Les mer om våre ulike avdelinger ved å klikke på linkene under hvert bilde.